25.00 lei

În stoc

Categorie:

Descriere

Credinţa în Dumnezeu a fost pentru poporul român scut apărător şi steag purtător de biruinţă. De-a lungul vremii, acest neam s-a distins prin vrednicia sa şi prin ceea ce a făcut cu credinţa sa ortodoxă şi cu bunătatea sa creştină. El a dovedit evlavie, înţelegere, milă şi răbdare. Acestea sunt virtuţile creştine care au înflorit întotdeauna pe pământul nostru şi cu ajutorul cărora s-au ridicat biserici, mănăstiri, schituri şi troiţe. Din sânul acestui popor au odrăslit atleţi ai lui Hristos, care au apărat adevărurile sfinte şi drepturile dăinuirii noastre neîntrerupte pe vatra strămoşească.

Ierarhii Iorest, Sava şi Calinic, monahii Visarion, Sofronie şi Ioan Iacob, binecredincioşii voievozi Ştefan cel Mare şi Constantin Brâncoveanu, ridicaţi în rândul sfinţilor, mărturisesc nobleţea Bisericii străbune şi a Neamului nostru înaintea lui Hristos şi a popoarelor creştine. În Calendarul Bisericii noastre este trecut şi Simion Ştefan, Mitropolitul Transilvaniei, un român cu caracter superior, un făuritor de limbă şi cultură românească, un mărturisitor şi apărător al credinţei ortodoxe, un model şi povăţuitor al nostru.

Leave a Reply