20.00 lei

Categorii: ,

Descriere

Lucrarea de faţă cuprinde materiale şi articole din arhivele părintelui Sofronie, scrise în diferite perioade ale vieţii sale. Unele dintre ele apar pentru prima oară. Această ediţie postumă este un fel de expunere pe scurt a teologiei care se află la temeiul vieţii de nevoinţă a părintelui şi se împarte pe patru teme, ale căror titluri au fost date de către alcătuitorul ei, la fel ca şi titlurile articolelor ce nu au mai fost publicate. În prima parte, Părintele Sofronie vorbeşte despre căile de cunoaştere a lui Dumnezeu; tema părţii a doua este ideea Făcătorului, a Creatorului omului; partea a treia reprezintă o călăuzire practică pentru mântuire; partea a patra este închinată înălţimilor vederilor dumnezeieşti. Cartea Părintelui este de un real folos duhovnicesc, izvorât din experienţa reală a unui om sfânt.

Leave a Reply