28.00 lei

Stoc epuizat

Categorie:

Descriere

Arhimandritul Sofronie Saharov (1896-1993) este cunoscut în lumea dreptslăvitoare ca fiind autorul căr­ţilor Stareţul Siluan (Paris, 1952), Vom vedea pe Dum­nezeu precum este (Essex, 1985), Despre rugă­ciune (Paris, 1991), Naşterea întru împărăţia cea neclătită (Moscova, 2000), şi altele. Unele dintre ele, precum Stareţul Siluan, prin popularitatea lor au deve­nit scrieri clasice ale Orto­doxiei veacului douăzeci. Celor deja familiarizaţi, fie şi în parte, cu moştenirea duhov­ni­ceas­că a Părintelui Sofronie, tot cuvântul des­pre el ar putea fi de prisos. Scrierile sale sunt o grăitoa­re mărturie a bo­găţiei duhovniceşti a acestui însemnat nevoitor al bunei cinstiri din epoca noastră.

Călătoria vieţii Părintelui Sofronie cuprinde aproa­pe întreg veacul trecut. Treptele de căpetenie ale dez­voltării sale duhovniceşti s-au împletit sub o formă sau alta cu soarta omenirii veacului XX. Astfel, cu­vântul lui a rămas ca sprijin duhovnicesc de neînlocuit mai multor generaţii; într-însul s-au aflat răspunsuri multor întrebări născute din contradicţiile, din conflictele şi din tragediile vieţii contemporane.

Leave a Reply