17.00 lei

În stoc

Descriere

Numai în Hristos îşi găseşte omul raţionalitatea şi verti­calitatea, demnitatea şi libertatea, pentru că El este Raţiunea supremă. Iar viaţa, adevărul şi harul vin de la Tatăl prin Fiul, în Duhul Sfânt. În Persoana lui Hristos Mântuitorul, i s-a des­chis omului calea spre îndumnezeire. Însuşi Domnul este calea de la imanenţă la transcendenţă … Invitaţia Mântuitorului „Veniţi după Mine” (Mt. 4, 19) n-a răsunat numai „în vremea aceea”, pe ţărmul Mării Tiberiadei, ci se repetă şi se va repeta mereu cât va dura omenirea, pentru că El este cu noi „până la sfârşitul veacurilor” (Mt. 28, 20). Hristos este Calea mân­tuirii; urmându-L pe El, vom avea lumină, bucurie şi speranţă.

Leave a Reply