15.00 lei

Descriere

În anul 1975, Eparhia ortodoxă de la Alba Iulia este readusă la viaţă şi în vechiul scaun vlădicesc al Bălgradului este instalat, în 25 ianuarie 1976, Episcopul Emilian Birdaş. Menirea ei este aceea de a continua tradiţiile bisericeşti şi cărturăreşti ale vechiului scaun mitropolitan care a fiinţat aici aproape un veac şi jumătate. Primul episcop al reînfiinţatei Episcopii – Preasfinţitul Părinte Emilian – fiu al Maramureşului, era bine format în mănăstiri şi şcoli, slujind în toate provinciile româneşti, unde şi-a pus experienţa sa în lucrare, dovedind iubire aprinsă pentru Biserica neamului şi pentru acest pământ străbun, sfinţit de sângele şi jertfele eroilor noştri şi martirilor autohtoni. Pronia divină a adus la Alba Iulia pe omul potrivit pentru locul potrivit, căci nu oricine putea să pună un nou început şi să păstorească aici „cu mână tare şi cu braţ înalt” (Ps. 135, 12). (†Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei)

Leave a Reply