10.00 lei

În stoc

Descriere

Părintele Michael Keiser ne călăuzeşte prin învăţăturile şi practicile statornice ale Bisericii primare, legate de viaţa duhovnicească creştină, cu umor şi o intuiţie ascuţită. El schiţează modul în care viaţa ascetică, rugăciunea personală şi comună, spovedania şi pocăinţa, curăţarea patimilor şi deschiderea noastră către harul lui Dumnezeu ne pot cârmui spre transformare şi spre destinul nostru final, Ierusalimul cel de sus.

Viziunea misionară a Părintelui, bazată pe stabilirea unei relaţii personale autentice, se poate observa nu numai din activitatea sa în cadrul parohiilor pe care le-a păstorit, dar şi din cărţile pe care le-a publicat în decursul anilor. Rodul strădaniei Părintelui Michael se vede şi în numeroasele conferinţe, interviuri, precum şi în cărţile publicate pe diferite teme: viaţă duhovnicească, liturgică, precum şi o perspectivă ortodoxă asupra suferinţei în viaţa creştin ortodoxă. Stilul direct, limbajul obişnuit şi umorul său caracteristic se reflectă şi în lucrările sale, ceea ce face din scrierile părintelui un material uşor şi plăcut la citit.

Leave a Reply