10.00 lei

În stoc

Descriere

Acest volum, ca toate cele dinaintea lui, are drept scop să ne facă deplin conştienţi de nobleţea oraşului din bazinul Mureşului mijlociu, în care au rodit florile virtuţilor creştine şi cetăţeneşti. De aici s-au răspândit razele harului şi ale culturii creştine. De aici au pornit oşteni ai Duhului pentru apărarea credinţei străbune şi a identităţii româneşti. Despre toate acestea vom afla citind volumul de faţă, atât de necesar spre a ne aprinde entuziasmul dinamic pentru slujirea Bisericii şi a Neamului. Toţi cei care îl vor citi vor cunoaşte lupta, zbuciumul şi jertfa înaintaşilor pentru păstrarea Legii strămoşeşti. Totodată, cu toţii ne vom îndrepta cugetul spre ierarhii care, din secolul al X-lea până în secolul al XXI-lea, adică de la Sfântul Ierotei al Bălgradului până în ceasul de acum, au fost străjeri ai tezaurului nostru etnic şi religios. († IRINEU, Arhiepiscop al Alba Iuliei)

Leave a Reply