20.00 lei

Descriere

„«Teologia» speculativă este un copil născut mort. Adevărata teologie înseamnă nu a şti dumnezeieşte despre Dumnezeu, ci a şti din Dumnezeu, adică a-L dobândi pe Dumnezeu, a cunoaşte şi a recunoaşte, a avea gândul lui Dumnezeu: «Căci cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-l înveţe pe El? Noi însă avem mintea lui Hristos» (I Cor. 2,16). Ea nu este obiect, ci subiect al cunoaşterii: nu teologia este cercetată şi pătrunsă de om, ci omul e cercetat şi pătruns de ea, de Dumnezeu. Într-un fel, teologia nu este căutarea lui Dumnezeu de către noi, ci căutarea noastră de către Dumnezeu: ea nu este căutare, ci aflarea noastră de către Dumnezeu şi exprimarea acestei întâlniri”. (Autorul)

Leave a Reply