12.00 lei

Descriere

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2017 drept Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. Astfel, primim îndemnul de a ne aţinti privirile spre toţi aceia care, neînfricaţi, au înfruntat pe vrăjmaşii Crucii şi pe trădătorii Legii româneşti. În acest sens, punem la îndemâna bunilor noştri credincioşi cartea Sfântul închisorilor, care cuprinde numeroase mărturii despre Valeriu Gafencu, adunate şi adnotate de către monahul Moise Iorgovan.

(† IRINEU, Arhiepiscop al Alba Iuliei)

Leave a Reply